ЗАРЕЖДАНЕ
Изграждане и поддържане
на електроинсталации
Електрически табла
заземителни инсталации

Електро-Илиев ЕООД

Фирма "Електро-Илиев" ЕООД е създадена през 2001г.

изграждане на електроинсталации

Фирма "Електро-Илиев" ЕООД е създадена през 2001г. Основният предмет на дейност е изграждане и ремонт на енергийни обекти. В следствие се развиват и допълнителните дейности на фирмата - проектиране, управление и кунсултинг на проекти по изграждане на трансформаторни постове, кабелни линии, въздушни отклонения, улично и парково осветление, осветителни, силови и слаботокови инсталации в жилищни и обществени сгради и производствени помещения.

Фирма "Електро-Илиев" ЕООД партнира на клиентите си през всички етапи на изграждане на енергийните им обекти - проектиране, съгласуване и надзор. Работим успешно с представители на всички инстанции, даващи съгласие за пускане и узаконяване на обект.

Имате ли нужда от помощ за електрическата инсталация?

Свържете се с нас - нашите специалисти са готови да Ви помогнат да разрешите всеки проблем.

Електро услуги